วันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคม 2563

ซึ่งทั้ง 4 วันดังกล่าว ประกอบด้วย

1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ

4 พ.ค. วันฉัตรมงคล

6 พ.ค. วันวิสาขบูชา

11 พ.ค. วันพืชมงคล

วันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคม 2563

Cr. https://www.sanook.com/news/