Voice TV เปิดต่อได้ หลังศาลอาญายกคำร้อง

ศาลอาญา ยกคำร้อง ที่ให้ปิดกั้นและห้าม Voice TV (วอยซ์ ทีวี) เผยแพร่ทุกช่องทาง เหตุผลที่ศาลอาญายกคำร้องอ้างว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 35 วรรค 2 ให้คุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไว้ ไม่ให้รัฐลิดรอนเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร…

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศลาออกจาก ส.ส.

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาที่มีระเบียบวาระสำคัญคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 11.00 น. ปรากฏว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวโดยขอประกาศลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายอภิสิทธิ์…