เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อย พม.เพิ่มเป็น 3,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ เรื่องการเพิ่มเงินช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุรายได้น้อย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท จากเดิม 2,000 บาท

โดยผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าข่ายดังนี้

  • อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สัญชาติไทย
  • มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
  • ไม่มีญาติ หรือญาติมีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้

Related Posts