องค์การเภสัชกรรม ขาย เจลแอลกอฮอล์ ออนไลน์

วันนี้ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization) ได้เปิดขาย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ล็อตแรกผ่านทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://landing.gpoplanet.com/ พร้อมบริการส่งถึงบ้าน ไม่ต้องไปต่อแถวซื้อด้วยตนเอง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยจำกัดสิทธิ์ซื้อคนละ 1 ชุด เพื่อให้กระจายสินค้าไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

โดยที่เจลล้างมือแอลกอฮอล์ล็อตแรก ที่เปิดขายในวันนี้ มีให้เลือก 2 ชุด 2 แบบ คือ

ชุดแรก

  • ประกอบด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ชนิดหลอดขนาด 50 กรัม จำนวน 5 หลอด
  • เจลแอลกอฮอล์แบบขวดปั๊มขนาด 450 กรัม 1 ขวด ราคาเซตละ 190 บาท (ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ส่วนชุดที่ 2 คือ

  • เจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบหลอดขนาด 50 กรัม จำนวน 8 หลอด ราคาเซตละ 240 บาท (ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง)

Related Posts