เช็กเงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ออกวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2565

  • เงินออกวันที่ 8 เมษายน 2565 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,352,925 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,482,975,200 บาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.