ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา 15 บาทต่อถัง ขยับเป็น 363 บาทต่อถัง

กบง. มีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG หรือ ก๊าซหุงต้ม โดยมติดังกล่าว ทำให้ราคาก๊าซเริ่มขยับเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 1 บาท มาตั้งแต่เดือนเมษายน

ซึ่งก็เท่ากับว่าก๊าซ 1 ถัง ขนาด 15 กิโลกรัม ราคาจะทยอยปรับขึ้นครั้งละ 15 บาท ซึ่งรอบนี้ เป็นรอบที่ 3 แล้ว หากบ้านไหนยังไม่ได้เปลี่ยนก๊าซหุงต้ม ในช่วง 1-2 เดือนนี้ ก็เท่ากับว่า

วันที่ 1 จะต้องควักกระเป๋าเพิ่มอีก 45 บาท เนื่องจากราคาก๊าซเดิม จาก 318 บาท เมื่อเดือนมีนาคม จะปรับเป็น 363 บาทในวันที่ 1 มิ.ย. นี้

ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.