ขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ 2565 ทำยังไง ? เช็ค

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ 2565

ถึงเวลาแล้ว ขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ 2565 สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

วิธีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

  • เกษตรกรสามารถขึ้น และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ทะเบียนเกษตรกร
  • หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลบุคคลภายใน 5 วันแล้ว เกษตรกรสามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที โดยระบบ e-Form เริ่มใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4
  • ส่วนในช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเดิมที่ให้บริการคือ สำนักงานเกษตรอำเภอ และแอปพลิเคชั่น Farmbook ยังสามารถใช้งานได้เช่นเดิม หรือแนะนำให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตร หรือผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

เอกสารที่ต้องเตรียม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ 2565

ทั้ง รายเก่า และรายใหม่ ต่างต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม จะมีอะไรบ้าง เช็คได้เลย ขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ 2565

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.